Kontaktpersoner

VD
Fredrik Lundberg
Mobil: 070-399 22 86
e-post: fredrik.lundberg(at)nomeko.se

Teknisk chef
Anders Linder, 090-12 24 80
Mobil: 070-295 24 80
e-post: anders.linder(at)nomeko.se

Produktionsansvarig
Björn Nilsson, 090-12 24 81
Mobil: 070-654 77 43
e-post: bjorn.nilsson(at)nomeko.se

Specialprojekt, CE-märkning, skogsförädling
Anders Linder, 090-12 24 80
e-post: anders.linder(at)nomeko.se

OBS! i mail adresserna ovan. Byt ut ”(at)” mot ”@”. Vi skriver inte ut e-post-adresser för att undvika spamming.