Snart är det nedsläpp!

Spännande industrisatsning när Nomeko blir VTT Umeå.

I månadsskiftet februari/mars slår vi upp portarna för vår nya produktionsanläggning på Klockarbäckens industriområde i Umeå. I samband med detta byter vi namn på vår industriverksamhet. Vi har också utsett en VD för VTT Umeå, Fredrik Lundberg, en industriman och företagsbyggare med gedigen erfarenhet från bla Vimek, Indexator, Hassela Skogsprodukter och Hultdin Systems.

– Jag tilltalas av den expansiva resa som vi ska göra tillsammans. Min erfarenhet från liknande uppdrag och min inställning från elitidrotten där jag älskar utmaningar och hatar att förlora gjorde att det här kändes extra intressant. Jag ser verkligen fram emot nedsläpp, säger Fredrik Lundberg.

TEKNISK KOMPETENS
Nomeko kommer att finnas kvar som varumärke uteslutande för bolagets produkter inom skogsförädling. Industriverksamheten blir en del i den nya satsningen, VTT Umeå. Satsningen innebär också att vi nu tar ytterligare steg när det gäller teknikutveckling:

– Vi frigör utvecklingsresurser både i Umeå och Skellefteå som kan agera tekniska bollplank och tillföra teknisk kompetens för produktutveckling och problemlösning på en helt ny nivå. Det innebär att vi vässar vår spets ytterligare vilket känns väldigt inspirerande, förklarar Anders Linder, vice VD och teknisk ansvarig för VTT Umeå.

Han får medhåll av Ulf Kristoffersson på VTT Skellefteå:

– Det här gör VTT:s erbjudande ännu starkare. Att vi dessutom har två produktionsenheter som så tydligt kompletterar varandra ger nya fördelar för såväl befintliga som nya kunder. I Umeå är vi väldigt bra på laserskärning, bockning och svetsning. I Skellefteå är vi specialister på finmekanik, maskinbearbetning, maskinbyggnad och verktyg.

STÖRRE KAPACITET
De nya lokalerna på Klockarbäckens industriområde innebär också att vi får en 50 % ökning av produktionsytorna, med smartare flöden som följd.

– Förutom större kapacitet och bättre materialflöden kan vi nu gå vidare med automatisering, robotssvetsning och andra satsningar som vi helt enkelt inte haft utrymme för tidigare. Plus att vi har möjlighet att växa kraftigt med nya uppdrag från nya och befintliga kunder, berättar Anders Linder.

ATTRAKTIVARE ARBETSPLATS
Etableringen på Klockarbäckens industriområde är också starten för ett arbete med VTT:s varumärke:

– Målet är att göra VTT ännu attraktivare som arbetsplats. Här ska man söka jobb. Redan idag är vi specialister på det vi gör, men vår satsning på nya, ljusa trevliga lokaler blir också en viktig pusselbit, förklarar Fredrik Lundberg.

En målsättning med VTT:s expansion är också att attrahera även kvinnlig arbetskraft – då det idag enbart är män som jobbar på företagets Umeåavdelning.

– En självklarhet. Vill vi ha de bästa medarbetarna. När vi nu expanderar hoppas vi på kvinnliga medarbetare och att få bygga ett dreamteam, där alla bidrar och får göra sin röst hörd. Med en bättre balans mellan män och kvinnor tror vi på en kraftfullare organisation.

NYTT PRODUKTIONSSYSTEM
Strategiskt placerade produktionsanläggningar i Umeå och Skellefteå ger nya fördelar både för närmarknaden och för kommande expansioner såväl norrut som söderut. Ytterligare en pusselbit i den nya satsningen är ett helt nytt affärssystem Monitor G5 till VTT Umeå.

– Även här uppgraderar vi företaget, vilket kommer att lyfta oss ytterligare och ge effektivare planering och produktionsstyrning samt snabba besked till våra kunder, avslutar Fredrik Lundberg.