Första skurna detaljen.

Första skäret

Så har då den första detaljen skurits i vår laser. I morgon hoppas vi kunna köra ut lite detaljer till produktionen.