Produkter för skogsförädling

Norrlands Me-ko – i dagligt tal Nomeko – är sedan 2020 ett renodlat varumärke inom VTT som lägger allt fokus på produkter och reservdelar för skogsindustrin. Här hittar du utrustning för en pålitlig och effektiv frö- och planthantering samt plantering.

Nomekos mekaniska verkstad nu en del av VTT.se

Som ett led i koncernens satsning på teknikutveckling och effektiv produktion är Nomekos industridel nu en del av VTT. Vi har samlat vår gemensamma kompetens och kapacitet i nya fräscha lokaler på Klockarbäckens industriområde med ny teknik, en 50 % ökning av produktionsytor och smartare flöden som följd.

Läs mer om VTT

PHP Uploader - By Phenix-TN & Mr.Anderson
Linux web2 4.15.0-173-generic #182-Ubuntu SMP Fri Mar 18 15:53:46 UTC 2022 x86_64
okokok/var/www/clients/client21/web258/webokokok